Γερμανικά για προσχολική ηλικία

Σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, η προσχολική ηλικία είναι η καλύτερη περίοδος για να μάθει το παιδί να μιλά μια ξένη γλώσσα σαν τη μητρική του. Το Goethe-Zentrum Patras δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες: ένα σωστό περιβάλλον, ένα ειδικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικούς, ειδικευμένους στη διδασκαλία και μεθοδολογία της γερμανικής που ακολουθείται κατά τη διάρκεια της προσχολικής εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι να κινήσουμε το ενδιαφέρον τον μικρών μας μαθητών για τη γερμανική γλώσσα και να τους παροτρύνουμε να επικοινωνήσουν στα Γερμανικά. Ως εκ τούτου το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκμάθησης ανταποκρίνεται στην ηλικία των παιδιών και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η συναισθηματική σχέση με το γνωστικό αντικείμενο και η ταύτιση με τον εκπαιδευτικό σ΄αυτή την ηλικία, δημιουργούμε ένα μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο το παιδί νοιώθει άνετα και του προσφέρουμε ποικίλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο τμήματα:

⇒ Τμήμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας/νήπια
Ώρα: Σάββατο, 10:00-11:00
Ηλικίες: Παιδιά 4-6 ετών
Εκπαιδευτικός: κα Simone Hasler

Το μάθημα επικεντρώνεται με διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο στην εκμάθηση πρώτων γερμανικών λέξεων. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει τραγούδια, κίνηση, παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα θέματα προέρχονται από την καθημερινότητα των παιδιών και συμπληρώνονται με πληροφορίες γύρω από τη γερμανική παράδοση.

 

⇒ Τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα για παιδιά προσχολικής ηλικίας/νήπια
Ώρα: Σάββατο, 11:00-12:30
Ηλικίες: Παιδιά 3-5 ετών
Εκπαιδευτικός: κα Patricia Spyridonidis, δασκάλα Δημοτικού σχολείου, εκπαιδευμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του πανεπιστημίου Freiburg
Kindergarten ονομάζουν τα δίγλωσσα παιδιά μας τον μάθημα Γερμανικών στο Goethe-Zentrum Patras. Ξεκινάμε με τραγουδάκια και αναπτύσσουμε στη συνέχεια διάφορα θέματα, που βασίζονται στις εμπειρικές γνώσεις των παιδιών. Το μάθημά μας προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις εκμάθησης: τα παιδιά εξερευνούν, τραγουδούν, κινούνται, παίζουν θέατρο, είναι δημιουργικά. Ο προφορικός λόγος βρίσκεται στο επίκεντρο, για το λόγο αυτό οι καθηγητές μας δημιουργούν γλωσσικά ερεθίσματα προκειμένου οι μικροί μας μαθητές να εξερευνήσουν από μόνοι τους τη γερμανική γλώσσα. Επίσης δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο. Η μετάδοση της γερμανικής κουλτούρας και παράδοσης είναι εξίσου σημαντική και συνοδεύει το μάθημά μας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.