Μαθήματα Γερμανικών

Tα Γερμανικά αποτελούν μια από τις σημαντικότερες γλώσσες στον ευρωπαϊκό χώρο. Για το λόγο αυτό, αξίζει να μάθετε Γερμανικά.Το Goethe-Zentrum Patras προσφέρει τμήματα Γερμανικών που αντιστοιχούν στην κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Το πρόγραμμα σπουδών μας περιλαμβάνει:
» Tμήματα προσχολικής ηλικίας
» Τμήματα για παιδιά και εφήβους
» Τμήματα για ενήλικες (κανονικά, εντατικά, ειδικά)

Αν δεν έχετε χρόνο να έρχεστε τακτικά στο Goethe-Zentrum, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή για online μαθήματα στο Goethe-Institut. Ρωτήστε μας!  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα
» Goethe-Institut: Γερμανικά online

Τα σχόλια είναι κλειστά.