ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

© Goethe-Institut / KIDS Interactive
© Goethe-Institut / KIDS Interactive

Το γερμανικό Ψηφιακό Παιδικό Πανεπιστήμιο (KINDERUNI) είναι ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Goethe-Institut, για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν διαφορετικούς τομείς της γνώσης αλλά και να εξοικειωθούν με τη γερμανική γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.